medkoncept

Forretningsområder

- hvor stærke kliniske kompetencer aldrig går af mode

Helbredsmæssig Gennemgang


 

- Klinisk vurderinger til brug i kommuner eller hos forsikrings- og pensionsselskaber.

- Statuserklæringer med et erhvervsrettet sigte.


 

- Speciallægeerklæringer med klare konklusioner og et erhvervsmæssigt perspektiv.

- Supervision af medarbejder i jobcentre og forsikrings- og pensionsselskaber.


 

- Sparring og undervisning.

- Lægefaglig ekspertise i projektfaser.