medkoncept

Forretningsområder

- hvor stærke kliniske kompetencer aldrig går af mode

Konceptet Helbredsmæssig Gennemgang


 

- Klinisk lægefaglig vurderinger til brug i den kommunale sagsbehandling eller hos forsikrings- og pensionsselskaber.

- Statuserklæringer med et erhvervsrettet sigte.


 

- Speciallægeerklæringer med klare konklusioner og i et erhvervsmæssigt perspektiv - gerne med klinisk fotodokumentation.

- Supervision af medarbejder i jobcentre og forsikrings- og pensionsselskaber.


 

- Sparring, supervison og undervisning.

- Lægefaglig ekspertise i projektfaser.