medkoncept

Pension & forsikring

- lige fra somatiske lidelser over til piskesmæld. Vi leverer den lægelig vurdering

pension forsikring.jpeg

Medkoncept udfører grundige kliniske vurderinger med fokus på erhvervsevnen.

Medkoncept sætter skadelidtes eller forsikringskunders egen opdaterede sygehistorie i centrum før en grundig klinisk objektiv undersøgelse med afsluttende anbefalinger. Derved videregives et veldokumenteret og individuelt grundlag for forsikringsselskabets sagsbehandling af den pågældende.

Vores sigte er at levere et stærk klinisk funderet lægefagligt arbejde - med særligt fokus på muligheder og ikke kun begrænsninger.

Medkoncepts læger har stor erfaring indenfor mange specialer og et indgående kendskab til sygdomme af stor relevans for forsikringsbranchen - f.eks. piskesmæld. Og gode klinikere spotter ofte psykiske lidelser eller komponenter heraf, således at vi når hele vejen rundt.