medkoncept
Nyheder_Medkoncept_water-rings.jpg

Nyheder

Nyheder_Medkoncept_water-rings.jpg

Opdateret "Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet"

Vejledningen nr 9059 om sundhedsfaglig rådgivning / vurdering på beskæftigelsesområdet er lige blevet opdateret (16. januar 2019). Den indeholder ikke ændringer, men præciseringer.

Medkoncepts Helbredsmæssig Gennemgang er således stadig en fri speciallægeerklæring og kan rekvireres af kommuner (via attestformular LÆ151) når man ønsker opdaterede helbredsoplysninger - det der også betegnes som sundhedsfaglig vurdering. Retsgrundlaget er fortsat Retssikkerhedsloven.

Og er der behov for sundhedsfaglig rådgivning i sager på beskæftigelsesområdet, kan dette ligeledes bestilles hos Medkoncept. Retsgrundlaget er fortsat bekendtgørelsen fra 2014 (Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v. nr 1556 af 23/12/2014).

Preben Joffe