medkoncept
Nyheder_Medkoncept_water-rings.jpg

Nyheder

Nyheder_Medkoncept_water-rings.jpg

Medkoncept søger de rette læger

Medkoncept søger læger med bred klinisk erfaring på speciallægeniveau.

Så er du almen mediciner, intern mediciner eller fra et anden relevant speciale, og går op i det gode klinisk arbejde, hører vi meget gerne fra dig. Og har du ingen eller kun ringe erfaring fra lægearbejde i kommuner eller forsikringsselskaber, bliver du meget grundig oplært og superviseret hele vejen igennem.

Henvend dig gerne til lægelige direktør Preben Joffe (2040 3505 eller pj@medkoncept.dk)

Preben Joffe