medkoncept
Nyheder_Medkoncept_water-rings.jpg

Nyheder

Nyheder_Medkoncept_water-rings.jpg

Effekten af Medkoncepts Helbredsmæssige Gennemgange i Københavns Kommune

Opfølgende data af effekter af Helbredsmæssige Gennemgange

Medkoncept udførte over en 3 måneders periode i 2017 et pilotprojekt for Københavns Kommune omfattende vores koncept “Helbredsmæssig Gennemgang”.

Pilotprojekt viste positive resultater i en målestok, som ingen havde forventet. Men hvordan er det gået de involverede borger siden? For det er jo det helt store spørgsmål.

Her er vi heldige for et medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har for nyligt forespurgt kommunens Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning om opfølgning “tal” for de omhandlede borgere. I den forbindelse offentliggjorde kommunen 6 måneders flow-up data for omkring halvdelen af de borgere, som blev lægelig vurderet af Medkoncept. Det fremgår heraf, at 22 af de 25 borgere, som ikke havde været på arbejdsmarkedet i op til 27 år, enten 

  • er kommet i arbejde,

  • nu deltager i erhvervspraktik eller er på vej dertil,

  • søger aktivt deltidsbeskæftigelse,

  • undersøger mulighederne for uddannelse,

  • eller er involveret i “andet tilbud”.

Dette viser en succesrate på 88%. Yderligere 3 borgere oplyses at være henvist til kommunens rehabiliteringsteam (1) eller har behov for yderligere helbredsmæssig afklaring (2). 

Således er samtlige 25 borgere kommet markant videre i den kommunale sagsbehandling på trods af, at de pågældende i gennemsnit har været minimum 10 år på kontanthjælp.

Vi har selvfølgelig ikke været involveret i de socialfaglige tiltag, som Københavns Kommune har foretaget efter at have modtaget Medkoncepts Helbredsmæssige Gennemgange, men vi tillader os at mene, at vores koncept har haft en finger med i spillet.

Preben Joffe