medkoncept

specialLægeattester

- et vigtigt redskab i sagsbehandlingen

lægeattester.jpeg

Medkoncept udfærdiger speciallægeattester indenfor de fleste specialer (f.eks. intern medicin, gastoenterologi, kardiologi, nefrologi, rygkirurgi, ortopædkirurgi, gastrokirurgi og psykiatri).


Vores attester er specielt velegnet til brug i den kommunale sagsbehandling og private aktører.