medkoncept

Jobcenter & kommune

- præcis klinisk vurdering, som skaber fremdrift i sagsbehandlingen

Medkonceptjobcenterkommune.jpeg

Helbredsmæssig Gennemgang

Kommunelæger, kommunale lægekonsulenter og sundhedskoordinatorer har alle deres gang i det kommunale system. Alligevel tager det lang tid før en sygemeldt er lægeligt udredt med fokus på muligheder.

Imidlertid har kommunelæger, kommunale lægekonsulenter og lægekonsulenter andre opgaver i kommunerne og derfor kun sjældent lejlighed til at tale alene med sygemeldte. Og sundhedskoordinatorerne er overvejende beskæftiget med rehabiliteringsmøder, hvorfor der er begrænset tid til sundhedsfaglig rådgivning.

Men mest central: hverken kommunelæger, kommunale lægekonsulenter eller sundhedskoordinatorer må indhente “nye helbredsmæssige oplysninger” ved selv at foretage klinisk undersøgelse. Og uden klinik tør vi hævde, at da står det helt stille.

Medkoncept må lovgivningsmæssigt - og kan - derimod levere nye helbredsmæssige oplysninger i form af en Sundhedsfaglig Vurdering eller se om der er overensstemmelse mellem hvad man ved og hvad der er realiteterne via Sundhedsfaglig Rådgivning - alt under “samlehatten” Helbredsmæssig Gennemgang. Derigennem skabes der fremdrift i sagsbehandlingen via grundig og kompetent lægelig afklaring.