medkoncept

Medkoncept

Et klinisk alternativ til kommunelægen, den kommunale lægekonsulent og sundhedskoordinatoren

Helbredsmæssig Gennemgang

Kommunelæger, kommunale lægekonsulenter og sundhedskoordinatorer (også kaldet regionslæger) må ikke undersøge borgere, der modtager sygedagpenge eller kontanthjælp selvom disse meget tit har stor behov for lægehjælp. Derfor mangler der ofte lægefaglige oplysninger til, at man kan komme videre i den kommunale sagsbehandling vedrørende disse borgere.

Medkoncept leverer specielt udviklede lægekoncepter. For ved at lytte til den sygdomsramte, undersøge symptomer og til sidst sammenstykke alt på en ny måde, åbner der sig mulighed for afklaring af om den enkelte kan bestride erhverv, er for syg hertil eller om der er behov for yderligere lægefagligt. Og alt dette foregår i tæt dialog med den sygdomsramte og med denne i centrum. Dette kalder vi Helbredsmæssig Gennemgang.

Vores erfaringer fra Københavns Kommune har vist, at op til 79% af borgere med en kontanthjælpshistorik i snit på 9,1 år kunne komme videre i den kommunale sagsbehandling eller lægeligt raskmeldes efter at have gennemgået konceptet Helbredsmæssig Gennemgang. Dette tillader vi os at kalde høj succesrate.