medkoncept

Medkoncept:

- skarp lægefaglig tilgang

- blandet med empati og holisme

- i et erhvervsmæssigt perspektiv

Medkoncept tilbyder lægefaglige ydelser med vægten lagt på præcise kliniske vurderinger.

Medkoncept ser således på det hele menneske og bidrager til en måltrettet lægefaglig indsats indenfor beskæftigelsesområdet. 

Vi tilstræber, at være den solide sparringspartner med en metodik, som bygger på at lægen lytter og først derefter udfører den gode kliniske undersøgelse. For med en opdateret sygehistorie i højsæde plus en ny grundige kliniske undersøgelse er vi klar til at medinddrager eventuelle tidligere lægelige sagsakter og derfra få et samlet “skriv” fra hånden - sat i et erhvervsmæssig perspektiv. Kort, præcist og brugbart: noget den enkelte borger og dennes sagsbehandler straks kan arbejde videre med. Vores speciallægeerklæringerne udfærdiges således på en ny og måske mere klar måde, hvor også det beskæftigelsesmæssige kommer med - og hvor borgeren kan genkende sig selv.

Medkoncept har udviklet en vifte af forskellige lægefaglige ydelser samlet betegnet Helbredsmæssige Gennemgange. Disse ydelser er målrettet kommuner og private aktører.

Medkoncept leverer således lægefaglighed til jobcentre, forsikrings- og pensionsselskaber med et klart arbejdsrettede perspektiv, som et kliniske alternativ til bl.a. egen læges attester, kommunale lægekonsulenter, sundhedskoordinatorer og regionernes socialmedicinske enheder.

Vores ydelser dækker lige fra Sundhedsfaglig Vurdering over til Sundhedsfaglig Rådgivning og kan inkludere opfølgende samtaler mellem borger/forsikringstager, sagsbehandler og læge.

Vi dækker de fleste lægefaglige specialer med fokus på gode kliniske vurderinger og sikrer, at opgaverne varetages af rette speciallæger - for kun læger med hjerte, sprogkompetance samt hænder og stetoskopet oppe ad kittellommen, arbejder hos Medkoncept. Og vi tør godt sige, at hos os går etik, dialog, nærhed og respekt hånd i hånd med professionalisme og optimale kliniske færdigheder.

Målet er at give et veldokumenteret grundlag for en saglig vurdering af den enkeltes forhold - baseret på højest opnåelige grad af evidens.

 

Medkoncept

 
 
okt. 2016.JPG

Adm. & Lægelig Direktør

Preben Joffe

Preben er speciallæge i intern medicin & nefrologi. Blev overlæge som 37 årig og var mere end 10 år uddannelsesansvarlig overlæge først ved Holbæk Sygehus og siden Odense Universitets Hospital, før han sagde farvel til hospitalsverden. 

Preben har været involveret i internationale komiteer og kommisioner indenfor nefrologi og har deltaget i udfærdigelsen af internationale retningslinjer for dialyse og knoglesygdom betinget af nyresvigt. Er aktuelt involveret i et internationalt advisory board indenfor biotek med det ene formål, at kunne levere en helt ny behandling til rygpatienter.

Preben 20 års erfaring som lægelig direktør og har været bestyrelsesmedlem i flere selskaber indenfor lægefaglige områder.

Preben var tidligere sundhedskoordinator og har deltaget i over 1000 rehabiliteringsmøder i 23 kommuner. Dette gav ideen til Medkoncept idet savnet på stringente lægelige informationer ofte manglede. 

Holder sig fagligt ved lige ved klinisk arbejde på deltid.


 
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c8fa.jpg

Direktør for Forretningsudvikling

Michael Lexner

Michael er medstifter af en række selskaber indenfor service- og investeringsbranchen.

Michael har stor erfaring med formidling af kompleks viden og information udover stor erfaring med svære sygdomsforløb.

Michael har arbejdet med offentlige institutioner - primært indenfor sundhedssektoren med fokus på dialog, resultatoptimering og introduktion af nye produkter. Og så er han vant til at begå sig blandt læger.