medkoncept

Medkoncept:

- Skarp lægefaglig tilgang

- Med empati & holisme

- I et erhvervsmæssigt perspektiv

Medkoncept tilbyder lægefaglige ydelser med vægten lagt på præcise kliniske vurderinger.

Medkoncept ser således på det hele menneske og bidrager til en måltrettet lægefaglig indsats indenfor beskæftigelsesområdet. 

Vi tilstræber, at være den solide sparringspartner med en metodik, som bygger på at lægen lytter og først derefter udfører en god klinisk undersøgelse. For med en opdateret sygehistorie i højsæde plus en ny grundige kliniske undersøgelse er vi klar til at medinddrager eventuelle tidligere lægelige sagsakter og derfra få et samlet “skriv” fra hånden - sat i et erhvervsmæssig perspektiv. Kort, præcist og brugbart: noget den enkelte borger og dennes sagsbehandler kan arbejde videre med. Vores speciallægeerklæringerne udfærdiges således på en ny og måske mere klar måde, hvor også det beskæftigelsesmæssige kommer med - og hvor borgeren kan genkende sig selv.

Medkoncept har udviklet en vifte af forskellige lægefaglige ydelser samlet betegnet Helbredsmæssige Gennemgange. Disse ydelser er målrettet kommuner og private aktører.

Medkoncept leverer således lægefaglighed til jobcentre, forsikrings- og pensionsselskaber med et klart arbejdsrettede perspektiv, som et kliniske alternativ til egen læges attester, kommunale lægekonsulenter, sundhedskoordinatorer og regionernes socialmedicinske enheder.

Vores ydelser dækker Sundhedsfaglig Vurdering og Sundhedsfaglig Rådgivning og kan inkludere opfølgende samtaler mellem borger/forsikringstager, sagsbehandler og læge.

Vi dækker de fleste lægefaglige specialer med fokus på gode kliniske vurderinger og sikrer, at opgaverne varetages af rette speciallæger - for kun læger med hjerte, sprogkompetance samt hænder og stetoskopet oppe ad kittellommen kan arbejde hos Medkoncept. Og vi tør godt sige, at hos os går etik, dialog, nærhed og respekt hånd i hånd med professionalisme og optimale kliniske færdigheder.

Målet er at give et veldokumenteret grundlag for en saglig vurdering af den enkeltes forhold - baseret på højest opnåelige grad af evidens.

 

Medkoncept

 
 
okt. 2016.JPG

Adm. & Lægelig Direktør

Preben Joffe

Preben var tidligere sundhedskoordinator og har deltaget i over 1000 rehabiliteringsmøder i 23 kommuner. Dette gav ideen til Medkoncept idet savnet på stringente lægelige informationer ofte er det der mangler. 

Prebens baggrund er, at han er speciallæge i intern medicin & nefrologi. Blev tidligt overlæge og var i mere end 10 år uddannelsesansvarlig overlæge ved Holbæk Sygehus og Odense Universitets Hospital, før han sagde farvel til hospitalsverden. 

Preben har hyppigt undervist international og har derudover deltaget i udfærdigelsen af internationale retningslinjer indenfor dialyse samt knoglesygdom betinget af nyresvigt. Er aktuelt involveret i et advisory board indenfor biotek med det formål, at kunne levere en afgørende ny behandling overfor rygsmerter.

Preben har 25 års erfaring som lægelig direktør og har været bestyrelsesmedlem i flere selskaber indenfor lægefaglige områder.

Holder sig fagligt ved lige ved klinisk deltidsarbejde.


 
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c8fa.jpg

Direktør for Forretningsudvikling

Michael Lexner

Michael er medstifter af en række selskaber indenfor service- og investeringsbranchen.

Michael har stor erfaring med formidling af kompleks viden og information udover stor erfaring med svære sygdomsforløb.

Michael har arbejdet med offentlige institutioner - primært indenfor sundhedssektoren med fokus på dialog, resultatoptimering og introduktion af nye produkter. Og så er han vant til at begå sig blandt læger.