medkoncept

Om Medkoncept:

- skarp lægefaglig tilgang

- blandet med empati og holisme

- i et erhvervsmæssigt perspektiv

Medkoncept tilbyder lægefaglige ydelser med vægt på præcise kliniske vurderinger.

Medkoncept ser på det hele menneske og bidrager til en måltrettet lægefaglig indsats indenfor beskæftigelsesområdet. 

Medkoncept har udviklet en vifte af forskellige lægefaglige ydelser - lige fra en såkaldt Helbredsmæssig Gennemgang (målrettet kommuner og private aktører) til opfølgende samtaler mellem borger, sagsbehandler og læge.

Speciallægeerklæringer udfærdiges på en ny og måske mere klar måde således, at også det beskæftigelsesmæssige kommer med og borgeren kan genkende sig selv.

Vi dækker de fleste lægefaglige specialer med særlig fokus på gode kliniske vurderinger.

Medkoncept sikrer, at opgaverne varetages af rette speciallæger - for kun læger med hjerte, sprogkompetance samt hænder og stetoskopet oppe ad kittellommen, arbejder hos os. Og vi tør godt sige, at hos os går etik, dialog, nærhed og respekt hånd i hånd med professionalisme og optimale kliniske færdigheder.

Medkoncept leverer lægelige ydelse til jobcentre, forsikrings- og pensionsselskaber og andre private aktører med et klart arbejdsrettede perspektiv - gerne i form af vores koncept Helbredsmæssig Gennemgang. Alt dette som et kliniske alternativ til kommunale lægekonsulenter, kommunelæger, sundhedskoordinatorer eller regionernes socialmedicinske enheder.

Medkoncept tilstræber at være den solide sparringspartner med en metodik, som bygger på at lægen lytter og først derefter udfører den gode kliniske undersøgelse. Og med en opdateret sygehistorie i højsæde og ny grundige kliniske undersøgelse er vi klar til at medinddrager eventuelle tidligere lægelige sagsakter og derfra få et samlet “skriv” fra hånden - sat i et erhvervsmæssig perspektiv. Kort, præcist og brugbart: noget den enkelte sagsbehandler straks kan arbejde videre med. 

Målet er at give et veldokumenteret grundlag for en saglig vurdering af den enkeltes forhold - baseret på evidensgold standard og såkaldt best clinical practice.

 

Medkoncept

 
 
okt. 2016.JPG

Adm. & Lægelig Direktør

Preben Joffe

Preben er speciallæge i intern medicin & nefrologi. Blev overlæge 37 år gammel og var igennem mere end 10 år uddannelsesansvarlig overlæge først ved Holbæk Sygehus og siden Odense Universitets Hospital, før han sagde farvel til hospitalsverden. 

Preben har været involveret i adskillige internationale komiteer og kommisioner indenfor nefrologi og har deltaget i udfærdigelsen af internationale retningslinjer for dialyse samt knoglesygdom betinget af nyresvigt.

Derudover har Preben 20 års erfaring som lægelig direktør i lægebranchen og har været bestyrelsesmedlem i flere selskaber indenfor lægelige områder. I perioden 2015-7 var Preben sundhedskoordinator i Region Hovedstaden og har deltaget i mere end 1000 rehabiliteringsmåder i 23 af regionens kommuner. Holder sig fagligt ved lige via klinisk arbejde på deltid.


 
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c8fa.jpg

Direktør for Forretningsudvikling

Michael Lexner

Michael er medstifter af en lang række selskaber indenfor service- og investeringsbranchen.

Han har stor erfaring med formidling af kompleks viden og information udover stor personlig erfaring med svære sygdomsforløb.

Michael har arbejdet med offentlige institutioner - primært indenfor sundhedssektoren med fokus på dialog, resultatoptimering og introduktion af nye produkter. Og så er han vant til at begå sig blandt læger.