medkoncept
datapipeline.jpg

DATAPOLITIK

Datapolitik - kunder 

Har du en kundekontrakt med Medkoncept ApS indsamler og behandler vi, som dataansvarlig, personoplysninger efter gældende lovgivning. Og har du spørgsmål omkring disse oplysninger eller dine rettigheder, som kunde, er du altid velkommen til at kontakte os.

For….:

Formålet er, at vi besidder korrekte oplysninger mhp. kontrakthåndtering, fakturering og rapportering.

Juridisk følger vi udelukkende gældende lovgivning.

Oplysning om firmanavn, -adresse, - mail og telefonnummer, CVR-, EAN- og VAT-nummer samt kontaktpersoner og disse stillingsbetegnelse registreres og vil blive ændret, dersom der sker forandringer hos kunden. Men data bruges hverken til automatiseret eller individuel beslutningstagning - eller profilering.

Overførsel af personoplysninger til underleverandører i nogen form forekommer ikke.

Opbevaring af personoplysninger fortages så længe det er påkrævet og højst 5 år efter kontraktudløbet eller efter lovpligtige frister.

Rettighed til indsigt i dataoplysninger er en selvfølgelighed - analogt med at vi ændret disse, hvis kunden angiver, at de indeholder fejl. 

Sikkerhed er afgørende og Medkoncept har, som dataansvarlig pligt til at beskytte persondata vedrørende vores kunder.