medkoncept

Medkoncept

Et klinisk alternativ til kommunelægen, den kommunale lægekonsulent og sundhedskoordinatoren

Helbredsmæssig Gennemgang

Kommunelæger, kommunale lægekonsulenter og sundhedskoordinatorer (også kaldet regionslæger) må ikke undersøge kommunens sygemeldte eller kontanthjælpsmodtagere. Og det selvom borgerne tit har stor behov for lægehjælp. Derfor mangler der ofte lægefaglige oplysninger for at man kan komme videre i den kommunale sagsbehandling.

Medkoncept leverer et specielt udviklet koncept. For ved at lytte til den sygdomsramte, undersøge dennes symptomer og til sidst sammenstykke alt på en ny måde, åbner der sig god mulighed for afklaring af om den enkelte kan bestride erhverv, er for syg hertil eller om der er behov for yderligere fra lægelig side. Alt dette foregår i tæt dialog med den sygdomsramte og med denne i centrum. Dette kalder vi Helbredsmæssig Gennemgang.

Vores erfaringer fra Københavns Kommune i 2017 viste, at op til 79% af borgere med en kontanthjælpshistorik på i snit 9,1 år kunne komme videre i deres kommunale sagsbehandling eller lægeligt raskmeldes efter at have gennemgået konceptet Helbredsmæssig Gennemgang. Dette tillader vi os at kalde høj succesrate.